Kiểm soát Koi trong hồ nuôi

Ngay cả khi bạn nghĩ cá mình thật sự khỏe mạnh nhưng nó có thể bị ốm đấy. Để chẩn đoán chính xác và điều trị bệnh cần phải có kiến...

Bắt đầu chơi Koi

Bài viết nhằm gửi đến những newbies member bắt đầu dính vào con đường đam mê thú chơi này. Cá Koi, tại sao có sự quyến rũ con người ta đến như...