ZNA là gì?

ZNA = Zen Nippon Airinkai Là tổ chức của những người yêu thích và nuôi cá Koi. Tổng có 87 chapters và Friendship Club trên thế giới Japan 41 America 14 Australia 3 Asia 23 Europe 5 Africa 1 Vietnam 1   Ban đầu Câu lạc bộ...

Offline Koi247 Club 14/01/2018

Thân mời anh chị em thành viên Koi247 Club đăng ký tham gia Offline giao lưu. Thời gian: 9g - 14g sáng ngày 14/01/2018. Địa điểm: Nhà hàng Cù Lao Xanh, 88 Nguyễn...