ZNA = Zen Nippon Airinkai

Là tổ chức của những ngườiyêu thích và nuôi cá Koi.

Tổng có 87 chapter và Friendship Club trên thế giới

Japan  :41

America  :14

Australia  :3

Asia  :23 + 1

Europe  :5

Africa  :1

Việt Nam  :0+1

BÌNH LUẬN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *