ZNA là gì?

ZNA = Zen Nippon Airinkai

Là tổ chức của những người yêu thích và nuôi cá Koi.

Tổng có 87 chapters và Friendship Club trên thế giới

Japan41
America14
Australia3
Asia23
Europe5
Africa1
Vietnam1

 

Ban đầu Câu lạc bộ có tên là Oita Airinkai, được thành lập ngày 11 tháng 2 năm 1962.

Zen Nippon Airinkai được sử dụng chính thức từ ngày 11 tháng 5 năm 1968.

Người sáng lập: Ông Takeo Kuroki.

Chủ tịch ZNA hiện nay: Ông Masaaki Nakajima nhận nhiệm sở từ 17/06/2017.

Trụ sở làm việc của ZNA Japan:

9-1-47 Ishigaki-nishi, Beppu, Oita 874-0910 Japan