Lọc 3 thùng cho hồ Koi

Bộ lọc nổi 3 thùng dành cho hồ cá Koi

Tank 1: Lắng kiểu Vortex

Tank 2: Jmat + sục khí

Tank 3: Kaldnes + sục khí