Tắm tím cho Koi

Tắm tím cho Koi mới mua về hoặc tắm định kỳ, hoặc tắm khi phát hiện có ký sinh trùng trong hồ. Nồng độ 1g/10 lít nước trong vòng một vài phút. Các...

Muối trong nuôi cá cảnh

Muối, được biết đến như là một dung dịch chloride or NaCl, chứa đựng rất nhiều tác dụng tiềm năng trong nuôi cá. Có hiệu quả thực sự trong việc tiêu...

Tank dưỡng cá Koi

Nuôi Koi, hầu như bất cứ Koi Kichi nào cũng cần phải có một tank dưỡng để phòng khi cá bệnh hoặc có vấn đề vớt cá ra theo dõi, điều...