Sủi oxy Hai Lúa

Sủi oxy 2 Lúa là ống thông khí – khuếch tán oxy vào trong nước, dạng tube.

Để lắp đặt thuận tiện loại ống này vào hồ chính hoặc hồ lọc, chúng ta cần biết những phụ kiện của nó để mua lắp vào hồ mình cho phù hợp.

Thông thường sẽ là mỗi người tự DIY cho mình một loại phù hợp.

Dưới đây là các phụ kiện cơ bản và một số kiểu ráp khung ống sủi 2 Lúa để các bạn tham khảo.

Loại tròn này có RT bạn có thể chờ một cái RN vặn vô.

Loại khung này khá phổ biến. Tuy nhiên phải có chỗ neo lại, không nó sẽ nổi lên.

loại vòng tròn có thể dùng để nối thẳng vào ống mềm

Phụ kiện

Phụ kiện ráp khung vuông.