Hariwake Koi

Cá koi Hariwake là một con cá koi có màu nền là ánh kim Platinum với thiết kế từ Hi (đỏ) đến Yamabuki (vàng). Dòng thứ cấp có Doitsu Hariwake.

Không dễ dàng gì tìm được một con cá koi Hariwake Wagoi có bệt màu Hi. Hình như là tìm một con Yamabuki Hariwake và Doitsu Yamabuki Hariwake dễ dàng hơn nhiều.

Làm thế nào để nhận định chắc chắn một con Hariwake?

Cá koi Hariwake là một loại cá có nhị sắc có ánh kim với màu chìm là Platinum và các bệt màu Hi hay Yamabuki. Đối với những dòng Doitsu của Hariwake, nếu như có thiết kế màu là Hi ta sẽ không có một con Doitsu Hariwake mà là một con Kikisui.

Điểm 1: Cá koi Hariwake là một con cá nhị sắc với màu nền là Platinum với những bệt màu lớn là Hi hay Yamabuki.

Điểm 2: Màu chìm phải là Platinum chứ không phải màu trắng Shiroji vì đây là dòng cá ánh kim.

Làm thế nào để nhận định phẩm chất của một con Hariwake?

  1. Cá koi Hariwake được nhận định về khuôn màu như một con cá koi Kohaku.
  2. Ánh kim xuất hiện và phân bố đều đặn.