Kawarimono Koi

Phân loại nhóm Kawarimono

Chúng ta thường nghe phân loại nhóm Gosanke tức là gồm có Kohaku-Sanke-Showa, hay là nhóm Hikarimoyo, Hikarimuji v.v…

Hôm nay mình sẽ liệt kê lại phân nhóm Kawarimono cho các bạn dễ nắm bắt, để khi tham gia phân loại thi Koi show, hay các cuộc thi khác chúng ta biết con cá Koi của mình dự định đi thi, nó sẽ nào trong bảng đâu nào.

Kawarimono gồm có các dòng cá Koi như sau:

  • Benigoi – Kigoi
  • Soragoi – Chagoi – Ochiba
  • Goshiki
  • Kage showa – Kage Hi Utsuri
  • Koromo Showa – Koromo Sanke
  • Midorigoi
  • Aka Matsuba – Shiro Muji – Hajiro – Hageshiro – Karasu
  • Kumonryu – Matsukawabake
  • Kanoko Kohaku – Kanoko Sanke – Kanoko Showa
  • Và các dòng thuộc Doitsu và Gin/Kin-rin versions như trên.

[Nguồn tài liệu: Koi1Kichi Book- Peter Waddington]

Bài viết thuộc bản quyền Koi247 Blog, vui lòng không tự ý sao chép