Drum Filter – lọc trống cho hồ Koi

Drum Filter là công nghệ lọc có thể nói tiên tiến nhất hiện nay đối với việc xử lý nước cho một hồ cá Koi.

Với công nghệ này, chất bẩn hầu như được loại bỏ ngay từ ban đầu của hệ lọc và loại bỏ một cách triệt để, vì với các mắc lưới loại bỏ phân của Drum được thiết kế có thể từ 100 – 300 Micron, hầu như phân cá sẽ được loại bỏ ngay từ Drum, dẫn đến nồng độ nhiễm bẩn của nước sẽ được giảm tải rất nhiều cho các công đoạn lọc phía sau.

Chỉ với duy nhất nhược điểm là chi phí đầu tư ban đầu cao, còn lại hầu như Drum là một phương pháp lọc có thể thể nói tiên tiến hiện đại nhất cho hồ cá Koi với mức độ tự động hóa cao và lợi ích về xử lý nước như đã nói trên.

Mời các bạn tham khảo 1 mẫu Drum Filter dưới đây: