Tắm tím cho Koi

Tắm tím cho Koi mới mua về hoặc tắm định kỳ, hoặc tắm khi phát hiện có ký sinh trùng trong hồ.

Nồng độ 1g/10 lít nước trong vòng một vài phút.

Các cao thủ có thể tắm 1g/5lít nước trong 3 phút.

Khuyến cáo tìm hiểu kỹ lưỡng và có sự chuẩn bị trước khi thực hiện.