Koi Varieties

Cá chép Nhật – Cá Koi khá nhiều dòng cá và tên gọi khác nhau, bài viết này chúng tôi giới thiệu một số dòng cá cơ bản và tên gọi để quý vị tìm hiểu thêm.
Đầu tiên là bản đồ cá Koi

koi_varieties-small

Trên đây là các dòng cá cơ bản của cá Koi, cá chép Nhật.