Bộ test nước cho hồ Koi

Bộ test nước API, một dụng cụ không thể thiếu cho người chơi cá Koi.

Bộ test gồm có

pH và High Range pH
Amoni (NH3/NH4+)
Nitrite NO2-
Nitrate NO3-
Bạn có thể mua hộp đủ các test trên hoặc mua riêng từng test tùy thích.

Giá nguyên bộ 700k-750k.