Bộ test nước API, một dụng cụ không thể thiếu cho người chơi cá Koi.

Bộ test gồm có

pH và High Range pH
Amoni (NH3/NH4+)
Nitrite NO2-
Nitrate NO3-
Bạn có thể mua hộp đủ các test trên hoặc mua riêng từng test tùy thích.

Giá nguyên bộ 700k-750k.