Hồ Koi và nguyên lý lọc nước

Bài viết riêng cho các New-members – nhập môn chơi cá Koi. Các bạn hãy xem hình trên, là một hồ cá Koi. Bất cứ hồ cá Koi nào cũng sẽ hai phần mà chúng ta tạm gọi là “Hồ chính – tức hồ nuôi cá” và “hồ lọc – tức là hồ để xử … Đọc tiếp Hồ Koi và nguyên lý lọc nước