3rd Offline Koi Kichi Việt Nam Forum

Offline lần thứ 3 của Diễn đàn Koi Kichi Việt Nam diễn ra ngày 23/01/2016. Những anh em ở lại cuối offline chụp hình lưu niệm. Đây là lần Offline kết hợp ra mắt đồng...