Những mô hình lọc cho hồ cá Koi

Một số module lọc dành cho hồ cá Koi sưu tầm từ các trang nước ngoài. Tại Việt Nam tìm được những dạng lọc thùng composite như vậy là hầu như khó khăn hoặc nếu có thì giá thành cũng rất cao.

Topic này nhằm chia sẻ để chúng ta xem và hiểu nguyên lý về lọc hơn là để bắt chước làm theo.

10000v-2

pond-filter-maintenance-3

12000g-4

large_31_hydromax-pro-filter-5

205972c-6