Làm hồ Koi mới A-Z

Một Clip hướng dẫn đã lâu.

Hồ Koi của anh Tiến Q9.

Hình ảnh sưu tầm và ghép clip ngắn để những người chơi mới có thể hình dung một hồ Koi được xây dựng như thế nào.

Lưu ý: Hồ này được xây ở thời điểm tầm 2010 nên công nghệ kỹ thuật đừng so với hiện tại.

Cơ bản qua clip chúng ta hình dung được công việc cần chuẩn bị cho một hồ Koi để hoàn thiện nó: Chuẩn bị mặt bằng, triển khai đường ống kỹ thuật hút đáy, hút mặt, ống thông ngăn xả đáy từng hồ lọc v.v…Sau đó là công đoạn đổ đáy, xây tô thành rồi mới đến khâu hoàn thiện hồ, lắp đặt thiết bị và vật liệu lọc.