ZNA Vietnam Koi Club tổ chức Junior Koi Contest.

Diễn giả: Lee Nguyen, Local Judge của ZNA Australia Chappter.

BÌNH LUẬN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here