Máy Oxy cho hồ Koi

Gọi là máy oxy hoặc máy sủi oxy nhưng thực chất nó là bơm thổi khí (Air Pump), dùng để cung cấp không khí vào hồ nuôi cá Koi hoặc vào...

Sủi oxy Hai Lúa

Sủi oxy 2 Lúa là ống thông khí - khuếch tán oxy vào trong nước, dạng tube. Để lắp đặt thuận tiện loại ống này vào hồ chính hoặc hồ lọc, chúng...

Cách tính toán cho hệ thống Ắc quy + UPS dự phòng khi cúp...

Cách tính toán cho hệ thống Ắc quy + UPS dự phòng khi cúp điện cho hồ cá Koi

Cân tiểu ly – cân thuốc

Trang bị một cân tiểu li không bao giờ là thừa với một Koi Kichi. Trong tình hình các phác đồ điều trị đều có thông số như 5grams/1000 lít nước...