Doitsu Showa Koi

Bộ ảnh thể loại cá Koi Doitsu Showa.

Nguồn sưu tầm internet từ nhiều nơi, không rõ chủ cá và chủ trại, mong các bạn thứ lỗi xem cho nắm bắt vẻ đẹp là chính.

Cá Koi Showa là thành viên của phân nhóm cá Koi nổi tiếng gọi là Gosanke. Dọc theo chiều dài lịch sử của dòng cá koi đến nay, cái tên Gosanke dành cho 3 dòng cá: Kohaku, Sanke, Showa.

Dưới đây là những ảnh cá Koi Doitsu Showa đẹp mà Koi247 Blog xin phép lưu lại để anh em xem tư liệu.