Danh sách đăng ký Offline 25/02/2018

Offline Tân niên (Mùng 10 tết 25/02/2018) kết hợp Junior Koi Contest & Seminar với chủ đề: “Tiêu chuẩn chọn cá thi ZNA koi show”.

Địa điểm: 7H Bùi Minh Trực P5 Q8 Tp.HCM – Huong Huyen Koi Garden.

Diễn giả: Anh Lee Nguyen – Trọng tài đẳng cấp ZNA Japan, hiện sống và làm việc tại Úc. Thành viên ZNA Úc.

Judge của Junior Koi Contest: Anh Lee Nguyen

Tổng hợp:

Cá đăng ký Junior Koi Contest:
(Phí: 550.000/koi tham dự)

1. Quoc Vinh 1
2. Vy Nguyen 1
3. Huỳnh Thuận 2
4. Hòa Trần 1
5. Thanh Nguyen 2
6. Nguyễn Khoa Đăng 1
7. Xanh Lam 1
8. Phúc Toàn 3
9. Liem Le 3
10. Banh Nhat Khanh 1
11. Hunter Koi 1
11. Anh Luận 2
Total: 18.

Đăng ký Offline Seminar:

Các khách mời, nhà tài trợ, mod/BTC không phải đóng phí tham dự 300.000 – Xin trân trọng cám ơn.

1. Nguyễn Khoa Đăng 1
2. Huỳnh Thuận 1
3. Nguyễn Ngọc Lam 1
4. Tăng Văn Miền 1
5. Hòa Trần 1
6. Võ Phước Thọ 1
7. Banh Nhat Khanh 1
8. Phúc Toàn 1
9. Koi Kingdom 2 Le Huu Thanh (NTT – Khách mời).
[10]
10. Duy Híp 1
11. Trần Tuấn Điền 1
12. Ngọc Kỳ Lân 1
13. Hoang Nguyên 1
14. Hiếu Huỳnh1
15. Hunter Koi 1
16. Thanh Nguyen 1
17. Nguyen Minh Tri 1
18. Ho Duc Toan1
19. Vinh Xuân Đỗ 1 (Photographer)
[20]
20. Vòng Thế Phương 2
21. Lê Hoàng 1
22. Team Trà Sữa 6 (Thuy Truong Photographer)
23. Cao Quoc Binh 1
[30]
24. Tung Tran 1
25. Khánh Khờ 1
26. Anh Brian Brian Nguyen 1 (Khách mời)
27. Lâm Kim Sơn 1
28. Van Vinh 1
29. Nhật Minh 1
30. Hikari Thucancakoi 2 (NTT – Khách mời)
31. Lương Huỳnh 1
32. Hải Dương 1
[40]
33. Vu Ngoc Binh An 4
34. Tieng Tran 1
35. Ly Chieu Trung 2
36. Koi Mốcxì 1
37. Daruma Koi 1
38. Anh Lee Nguyen và bạn 2 (Diễn giả – Khách mời).
[50]
39. Anh chị Thanh Ngoc 2 (NTT – Khách mời)
40. Koilover HCM 2 Trương Hoàng Sơn (NTT – Khách mời)
41. Phan Phước Điền 1
42. Than Trong Nguyen 1
43. Phúc Diesel 1
44. Huỳnh Long Be 1
45. Luận Nguyễn Đức 1
46. Huỳnh Tuấn Kiệt 1
47. Nguyen Tran 2
48. Quang Tuấn
49. Anh Dành
[64]

Total: 64

[Link gốc danh sách đăng ký]:

https://www.facebook.com/groups/koi247/permalink/1565749113546798/